Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Πρώτη συνεδρία

Η πρώτη επίσκεψη στο διαιτολογικό γραφείο διαρκεί περίπου 1 ώρα και περιλαμβάνει τα εξής:

  • σωματομετρήσεις (μέτρηση βάρους και ύψους)
  • ανάλυση σύστασης σώματος (μέτρηση της άλιπης μάζας σώματος, της λιπώδους μάζας, της μυικής μάζας, των συνολικών υγρών του σώματος με λεπτομερή πληροφορία και ανάλυση του εσωκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού)
  • εκτίμηση του βαθμού παχυσαρκίας μέσω υπολογισμού του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)
  • μέτρηση του βασικού μεταβολισμού (RMR)  και υπολογισμός των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών
  • λήψη διαιτολογικού ιστορικού προηγούμενου 24ωρου όπου αποβλέπει τόσο στον ποσοτικό όσο και στον ποσοτικό προσδιορισμό της διαιτητικής πρόσληψης
  • λήψη διαιτολογικού ιστορικού με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τη διαιτητική πρόσληψη του ατόμου με ερωτήσεις σχετικά με τα γεύματα, τα τρόφιμα που καταναλώνει, τη συχνότητα κατανάλωσης καθώς και τις ποσότητες των τροφίμων
  • λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού όπου καταγράφονται όλες οι ασθένειες που πιθανά επηρεάζουν ή επηρεάζονται σημαντικά από τη διατροφή  καθώς και  οι γενετικοί προδιαθεσικοί  παράγοντες σε κάποια ασθένεια. Για την ορθότερη λήψη του ιατρικού ιστορικού κατά την πρώτη επίσκεψη χρήσιμο θα ήταν ο πελάτης να έχει μαζί του πρόσφατες εξετάσεις αίματος.
  • καθορισμός των στόχων, μια διαδικασία που γίνεται σε συνεργασία με τον πελάτη, έτσι ώστε οι στόχοι να είναι εφικτοί
  • εξατομικευμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο με βάσει του καθημερινό σας πρόγραμμα. θα απευθύνετε σε εσάς και μόνο σε εσάς, ενώ συγχρόνως θα απαρτίζεται από φαγητά τα οποία δεν απαιτούν ειδική προετοιμασία. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει φαγητά Μεσογειακής κουζίνας και μόνο αυτά που τρώτε εσείς και η οικογένεια σας.

Η παρακολούθηση του πελάτη είναι εβδομαδιαία (ή 15ημέρου αναλόγως την περίσταση), όπου πραγματοποιείται εκ νέου σωματομέτρηση, ελέγχεται η πορεία του, γίνεται συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε κατά την πραγματοποίηση του διαιτολογίου, θέτονται νέοι στόχοι και συντάσσεται νέο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Κατά την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, μια φορά κάθε μήνα πραγματοποιείται λιπομέτρηση και έλεγχος μεταβολισμού.