Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Κατά την γεροντική ηλικία

Οι στόχοι της διατροφικής φροντίδας είναι να αποτρέψει τους παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να συμβεί μια χρόνια ασθένεια και να βοηθήσουν το άτομο να διατηρήσει την υγεία του, την ευημερία του και τις λειτουργικές του ικανότητες.