Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια νόσο με μεγάλο εύρος πληθυσμού τόσο νέου όσο και μεγαλύτερης ηλικίας. Η θεραπεία του διαβήτη έγκειται σε μια ελεγχόμενη δίαιτα και φάρμακα, εάν αυτά θεωρηθούν αναγκαία. Η διατροφή είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση και των δύων τύπων διαβήτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη να συντονίζουν την πρόσληψη της τροφής με τη χορήγηση της ινσουλίνης. Επιπλέον, τα άτομα με διαβήτη τύπου ιι είναι συνήθως υπέρβαρα.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπεργλυκαιμία συνήθως βελτιώνονται με την μείωση του βάρους. Χρήσιμα εργαλεία για τον προγραμματισμό της διατροφής και την επιμόρφωση του ασθενούς ή της οικογένειάς τους είναι οι λίστες ανταλλαγών για τον προγραμματισμό γευμάτων που είναι διαθέσιμες. Οι στόχοι της παρέμβασης και της εκπαίδευσης είναι να ελέγχονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, καθώς επίσης και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές και να μεγιστοποιηθούν οι ικανότητες αυτό-εξυπηρέτησης του ατόμου.

Το διαιτητικό πρόγραμμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και να βοηθηθεί το άτομο να πετύχει ή να διατηρήσει ένα επιθυμητό βάρος σώματος. Το διαιτητικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πιστή εφαρμογή του και να επιτρέπει στο άτομο να ζει όσο τον δυνατόν πιο φυσιολογικά.

Ο σχεδιασμός μιας δίαιτας διαβητικού και η εκπαίδευση του ατόμου ή της οικογένειας σχετικά με την δίαιτα είναι πολύπλοκες εργασίες και συνήθως εκτελούνται από μια εγκεκριμένο διαιτολόγο.