Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Καρδιαγγειακά νοσήματα

H αποκατάσταση αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι της ολικής φροντίδας ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα και αποτελείται πολυεπιστημονικές στρατηγικές. Η Διατροφική Συμβουλευτική, η Διαχείριση Παραγόντων Κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (διαβήτης, υπερταση, μείωση βάρους, υπερχοληστεριναιμία) όπως και η Διατροφική Εκπαίδευση ατόμων που έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα καρδιαγγειακό νόσημα είναι διατροφικές μη φαρμακευτικές μέθοδοι αποκατάσταση ανθρώπων με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Στη Μονάδα Αποκατάστασης ‘Physiatriki’ η υπεύθυνη και εξειδικευμένη Διαιτολόγος λειτουργεί με γνώμονα τον επαγγελματικό της ρόλο για την βέλτιστη αποκατάσταση και εκπαίδευση ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα.