Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Κατακλίσεις

Οι ασθενείς που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για να δημιουργήσουν κατακλίσεις είναι εκείνη που είναι κλινήρης και βρίσκονται σε μια χαμηλή θρεπτική κατάσταση. Ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακά μπορεί να προδιαθέτουν τον οργανισμό στην εμφάνιση κατακλίσεων λόγω κυρίως μείωσης της οξυγόνωσης των επικινδύνων περιοχών.