Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Συμβουλευτική εταιρειών & κλινικών

Η βελτίωση των προϊόντων διατροφής  που υπάρχουν στο εμπόριο καθώς και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, η χρήση των οποίων θα προάγει την υγεία του γενικού πληθυσμού, αποτελεί βασική προτεραιότητα της διαιτολόγου.

Η συμβουλευτική  εταιριών αναπτύχθηκε για να συμβάλλει στη διαμόρφωση καλύτερων προϊόντων διατροφής και καλύτερων μενού για τους χώρους μαζικής εστίασης, όπως ιδιωτικές κλινικές και σχολεία με μεσημεριανή σίτιση.