Τηλ.: (+30) 2410617090

E-mail: koyloyla@yahoo.com

Βιοανάδραση & διατροφή

Η καινοτόμο μέθοδος της βιοανάδρασης βρίσκει εξαίρετη εφαρμογή και στο χώρο της διατροφής και αυτό συντελείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την διαιτολόγο Κουλούλα Βασιλική.